Daňové poradenství
Vedení účetnictví a daňové evidence

Nabízené služby

Vedení účetnictví

V této oblasti zajišťujeme:

 • Revize účetnictví a daňové evidence s důrazem na metodiku účetních postupů, a dodržování norem stanovených daňovými zákony a soulad výstupů účetnictví s daňovým přiznáním. Revize je ukončena podrobnou zprávou výhradně pro vnitřní potřebu účetní jednotky.
 • zajištění konverze české účetní soustavy do mezinárodních účetních standardů.
 • rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty i subjekty, které nejsou zřízeny za účelem podnikání
  - komplexnízpracování účetní agendy v prostorech naší firmy, které může zahrnovat na základě specifikace, uvedenéve smlouvě.

Daňová evidence

 • vedení peněžního deníku
 • zpracování knihy pohledávek a závazků
 • zpracování knihy investičního majetku včetně odpisového plánu u jednotlivých položek
 • vedení přehledu o DPH, daňové povinnosti, zpracování daňového přiznání na DPH, zajištění záznamní povinnosti
 • tisk jednotlivých sestav a předkládání klientovi
 • za příplatek další služby v oblasti daňové evidence

Podvojné účetnictví

 • návrh účtového rozvrhu na základ podnikatelského záměru a požadavků klienta
 • příprava a zaúčtování všech účetních dokladů do peněžního deníku a hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení přehledů operativní evidence
 • tisk jednotlivých sestav a předkládání klientovi
 • zajištění cash flow
 • na základě požadavků klienta podávání pravidelných informací o ekonomické situaci a provedení rozboru jednotlivých sestav přímo v sídle klienta
 • vypracování podkladů pro příslušná daňová přiznání v následujících oblastech: daň z příjmů, DPH, silniční daň a další druhy daní
 • zpracování a podání daňových přiznání a to jak řádných, tak opravných a dodatečných
 • konstrukce systému středisek podle požadavků podnikatelů a manažerů
 • komplexní zpracování mzdové agendy, včetně komunikace s orgány Správy sociálního zabezpečení a Zdravotními pojišťovnami periodické reporty klientům o stavu jejich firmy, předložení operativní uzávěrky ve složení :
  • rozvaha
  • výsledovka
  • cash flow, a dalších sestav podle jejich přání
 • tvorbu směrnic pro účtování, účtového rozvrhu, metodiky účtování a anylitiky u jednotlivých účtů v souladu s požadavky klientů na sledování výsledků účetní jednotky
 • zpracování podkladů pro inventarizace a zajištění inventarizací
 • vedení účetnictví a daňové evidence v sídle naší firmy
 • audity s možností výběru z několika auditorů
 • školení a zaškolování účetních jednotlivých účetních jednotek na základě jejich požadavků

Daňové poradenství

V této oblasti zajišťujeme:

 • zpracování daňových přiznání. Za zpracovaná daňová  přiznání přebíráme odpovědnost, která vyplývá ze zákona
 • odklady daňových přiznání
 • komplexní služby daňového poradenství v oblasti všech druhů daní
 • daň z příjmů fyzických osob a právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daně
  • daň silniční
  • daň z nemovitostí
  • daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí
  • správa daní a poplatků
 • vyřizování záležitostí na finančních úřadech na základě vystavených plných mocí
 • přípravu na kontroly finančního úřadu
 • zastupování klientů v otázkách daní  a poplatků před státními orgány
 • vnitřní revize účetnictví a daňové evidence s důrazem na dodržování norem stanovených příslušnými daňovými zákony, jejichž výsledky jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu podnikatelů. V rámci těchto revizí zajišťujeme komplexní doporučení pro správnost daňového přiznání a optimální daňový výsledek
 • zastupování klientů v jednáních v souvislosti s procesním právem daňovým při jednáních s orgány státní správy a před soudy
 • zajišťujeme vypracování německého daňového přiznání fyzickým osobám zaměstnaným v SRN prostřednictvím daňové kanceláře SCH-EKONOM sro. Pisecna 2520 / 2a, 35002 Cheb, která má platnou registraci u Zuständige Steuerberaterkammer v Norimberku: https://eu-dienstleister-in-steuersachen.berufs-org.de/?query=Sch-ekonom

Ekonomické poradenství

V této oblasti zajišťujeme:

 • přípravu ekonomických rozborů firem
 • komplexní zpracování podnikatelských záměrů na základě požadavků klientů, případě požadavků peněžních ústavů při žádostech o úvěr apod.
 • zpracování krátkodobých i dlouhodobých propočtů a odhadů ekonomických výsledků
 • návrhy individuálních systémů ekonomických výstupů
 • odhady bezprostřední vazby ekonomických výstupů na daňovou povinnost
 • podporu racionálního rozhodování subjektů při volbě ekonomických rozhodnutí s ohledem na očekávanou daňovou povinnost  sledování a hodnocení ekonomických výsledků jednotlivých organizačních složek firmy
 • zavedení manažerského účetnictví 

Firemní strategie

Poradenství ve strategickém a organizačním rozvoji

  • Návrhy firemní strategie, rozpočtu a finančního plánu
  • Rozbory a oponentury jednotlivých záměrů firmy ve finančnictví, investiční a marketingové oblasti se stanovením dopadů těchto záměrů do ekonomiky firmy v budoucnosti
  • Poradenství při kapitálových transakcích
  • Poradenství při zvyšování výkonnosti firmy

 

 • Optimalizace a návrhy systémů peněžních toků firmy (CashFlow)

Hodnocení vývoje firmy

 • Provádíme jednorázové či průběžné hodnocení vývoje firmy na základě souboru časových řad ukazatelů, vč. porovnání stavu firmy s obecně standardizovanými normami jednotlivých ukazatelů.

CENÍK SLUŽEB

Cena se odvíjí od velikosti a náročnosti zákazníka a lze jí stanovit pouze po osobním setkání nebo po seznámení s organizací a vyspecifikování rozsahu služeb.

Best Replica Watches

audemars piguet replica watches

 

Účetnictví šumava s.r.o.

Adresa: Stupkova 769
342 01 Sušice II
Telefon: +420 376 523 515
E-mail: info@ucetnictvi-sumava.cz
dane@ucetnictvi-sumava.cz
kancelar@ucetnictvi-sumava.cz
 
Spisová značka:
C 15599 vedená u Krajského soudu v Plzni
 
Datová schránka:
k9r8zcs - Účetnictví Šumava
pqpfmvq - Jaroslava Kolářová
 
Zpracování osobních údajů - GDPR  

Daňový poradce

detašované pracoviště

Květinková 417/10
130 00 Praha 3

Pouze po telefonické domluvě

Tvorba stránek: ptweb.cz / grafika: jak.cz